Θέμα: ΕΠΙΒΙΩΝΩ ΜΟΝΟΣ - ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΑΥΤΑΡΚΗΣ

Ημερομηνία: 2014-05-12

Από: Αθηνόδωρος Μωραλίδης

Θέμα: Αυτάρκεια

Καλημέρα
Συμφωνώ με πολλά, μήπως όμως είναι προτιμότερο να έχω μια γεννήτρια πολύκαυστη?
Κοινώς η γεννήτρια να μπορεί να καίει πολλά είδη καυσίμων, όπως, μεθάνιο, αλκοόλη, κλπ, οπότε θα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί, ακόμα και με ξυλόπνευμα σε περίοδο έλλειψης κοινών καυσίμων?

Πίσω