Θέμα: ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΠΟΥΛΙΑΣΜΑ ΧΗΝΑΣ Η ΠΑΠΙΑΣ

Ημερομηνία: 2016-01-19

Από: Νικος

Θέμα: Απάντηση:Πάπια και χηνα

Φοβερή ερώτηση.

Πίσω