Θέμα: ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΠΟΥΛΙΑΣΜΑ ΧΗΝΑΣ Η ΠΑΠΙΑΣ

Ημερομηνία: 2015-11-16

Από: Peter

Θέμα: Πάπια και χηνα

Μπορώ αντί να την σφαξω να την πνιξω μέσα σε έναν Κούβα με καυτό νερό;

Πίσω