Θέμα: ΠΡΟΒΑΤΟ

Ημερομηνία: 2017-11-15

Από: ΜΑΡΙΟΣ

Θέμα: κινητικο πρόβλημα τράγου

Μήπως γνωρίζει κάποιος που μπορεί να οφείλεται το κινητικό πρόβλημα που παρουσίασε ο τράγος μας. Ενώ γεννήθηκε υγιής, σε ηλικία ενός έτους περίπου, παρουσίασε πρόβληματα στα πόδια του και εδώ και τρεις μήνες δεν μπορεί να κουνήσει τα μπροστινά πόδια του.
Το σώμα του λειτουργεί κανονικά (τρώει κλπ) αλλά δεν μπορεί να κινήσει τα πόδια του.
Που οφείλεται το πρόβλημα ; Μπορώ να του κάνω κάποια θεραπεία ;

Πίσω