Θέμα: ΠΡΟΒΑΤΟ

Ημερομηνία: 2016-11-10

Από: Ανώνυμος

Θέμα: Διατροφή Προβάτων

Τα πρόβατα μου έφαγαν παραπάνω σιτάρι από οσο θα έπρεπε και πρίστηκαν. Τι πρέπει να τα δώσουμε ;
(Παρακαλώ θα ηθέλα άμεση απάντηση, ευχαριστώ!)

Πίσω